W roku szkolnym 2009/2010 do złotej księgi zostali wpisani ze średnią ocen powyżej 5.0

Alicja Niemiec

"Wolność osiągania szczytów własnych możliwości nic nie znaczy, jeśli nie chcesz dać z siebie wszystkiego"

Katarzyna Pawłowska

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" Jan Paweł II

Katarzyna Maksym

"Nie zawsze można świadczyć dobro całemu światu, ale całemu światu można okazywać dobroć"

Paulina Kozak

"Człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, że jego życie jest poświęceniem dla jego idei"