Roponośny Kryg

Ośrodek Zdrowia w Krygu

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Kościół parafialny pod wezwaniem Maryi Królowej Polski

      Wieś Kryg leżąca na południowy wschód od Gorlic założona została około 1363 roku na prawie niemieckim. Miejscowość położona nad potokiem o tej samej nazwie istniała już około 1334-1338r. na Spiszu koło Kieżmarku. Można więc przypuszczać, że to Niemcy spiscy przyczynili się do założenia Krygu koło Gorlic.
Kryg jak i cała ziemia biecka należał do dóbr stołowych królowej Jadwigi, a od 1435r. stanowił uposażenie szpitala w Bieczu.
Przez wieki wieś dzieliła losy okolicy. Tu miały miejsce w XVI wieku wystąpienia chłopskie, przetaczały się wojska Jerzego Rakoczego oraz powstańców barskich.
W XVIII wieku ziemię biecką ogarnęła nędza. Aby uchronić ludzi od śmierci głodowej w latach 1778-1787 wybudowano drogę z Gorlic przez Kryg do granicy. Robotnikom płacono chlebem i mąką.
W XIX wieku rozpoczęto wydobywanie znanego już oleju skalnego. Beczkami, maziarze wywozili go na południe.
W 1885 roku w Krygu powstała jedyna tego typu szkoła zawodowa wiertaczy i kierowników kopalń, finansowana przez Wydział Krajowy. Prawdopodobnie w tym samym czasie uruchomiono we wsi szkołę podstawową. Rok 1934 uwieńczony został odkryciem bogatych złóż  ropy naftowej w Krygu. Właściciel 8 morgowego pola Ignacy Król wraz z kierownikiem Stanisławem Lewińskim dowiercili się na głębokości 274 m wybuchowej ropy, w ten sposób powstała kopalnia „Królówka”.

                   Od tamtych lat Kryg nieodłącznie jest związany z ropą, kiwonami i kopalniami.

                   Chociaż z wielkiego przemysłu naftowego pozostały wspomnienia jednak historia nafty w tym terenie jest wciąż żywa i tradycje naftowców są kultywowane nadal.

opracowała: mgr Ewa Przybycień

 

załoga kopalni "Władysław" i "Kinga"

reprint kartki pocztowej z 1898r. "Kopalnie nafty w Krygu"

 

 

Dzieje parafii

 
Parafia Kryg została wydzielona z parafii Libusza, a erygowana była przez bpa Leona Wałęgę w 1930 roku.
Wcześniej ludność naszej miejscowości udawała się na mszę świętą właśnie do Libuszy.
Dla wielu osób było to bardzo uciążliwe, gdyż niektóre domy oddalone były od najbliższej świątyni kilkanaście kilometrów. Dlatego też postanowiono podjąć budowę kościoła. I tak wybudowany on został w latach 1932- 1934.

wnętrze kościoła przed malowaniem

Na ołtarzu głównym na marmurowych cokołach znajdują się postacie świętych z kamienia pinczowskiego. W środku figura Matki Boskiej Królowej Polski z berłem w ręce i z koroną na głowie. Po bokach postacie: św. Wojciech, św. Jan Kanty, bł. Bronisława, św. Jadwiga Śląska, św. Kazimierz, oraz św. Stanisław Kostka.
 

wnętrze kościoła po malowaniu

 

W lewej nawie bocznej znajduje się ołtarz Serca Pana Jezusa, natomiast w prawej chrzcielnica z kamienia a nad nią mozaika przedstawiająca Chrystusa rozmawiającego z Nikodemem.
Uroczystość odpustu parafialnego kościół pod wezwaniem Maryi Królowej Polski obchodzi 3 maja.
Parafia Kryg to nie sam budynek kościoła, mieszka w niej 1750 wiernych.

Krygowskie drogi zdobią liczne kapliczki


Kapliczka ta znajduje się przy ulicy między kościołem, a cmentarzem. Dominującym wizerunkiem umieszczonym na kapliczce jest Pan Jezus ukrzyżowany, natomiast drugim jest Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus.
Jej fundatorem był pan Ignacy Król.Krzyż ukazany obok znajduje się tuż obok budynku szkoły. Został on wykonany przez państwa Grybosiów, mieszkających niegdyś w domu nieopodal niego

Jedna z kapliczek znajduje się Świniarkach w sadzie państwa Oleszkowiczów, przedstawia ona wizerunek Matki Boskiej. Powstała ona w latach 50-tych z inicjatywy Katarzyny i Jana Oleszkowiczów. Ów sad był miejscem spotkań miejscowej ludności, śpiewano wówczas pieśni Maryjne i modlono się o dobre plony.
 
  W Krygu na tzw. "Górce" znajduje się kamienna figura z ludowym wizerunkiem Chrystusa, na czworobocznym postumencie. Wzniesiona została w 1886 roku przez Jana Przybyłowicza.
Następna kapliczka wystawiona została przez Józefa Karp na pomieszczenie figurki przywiezionej z Węgier (ok. 1817 roku).

                       Przy domu nr 102 w roku 1897 wzniesiony został przez Wojciecha Woźniaka krzyż żeliwny. Jest on wykonany w stylu neogotyckim, z wizerunkiem Jezusa Chrystusa na betonowym postumencie z wnęką.


  Niedaleko drogi Kryg - Lipinki znajduje się figura św. Barbary - patronki górników. Fundatorem figury był w 1875 roku Adam Skrzyński, właściciel dóbr. Figura została wzniesiona w pobliżu kopalni ropy naftowej.

                       Na "Jedlu" wzniesiono po II wojnie światowej, w miejsce drewnianego krzyża, fundowanego przez Andrzeja Pawłowskiego w 1904 r., krzyż metalowy z wizerunkiem Jezusa.


Na "Granicach" jest kapliczka fundacji Maciej i Katarzyny Glistów. Przedstawia metalowy wizerunek Chrystusa na postumencie z wnęką, w której znajduje się gipsowa figurka N. M. Panny.
 

Powrót do strony głównej