Publiczne Gimnazjum w Krygu

 

Do Publicznego Gimnazjum w Krygu uczęszcza 89 uczniów uczących się w 4 oddziałach.
Obwód szkolny obejmuje uczniów z 3 miejscowości: Bednarki, Krygu i Rozdziela.
Nauka odbywa się w wydzielonych pomieszczeniach
Szkoły Podstawowej.
Szkoła posiada pracownię internetową.
Swoje zainteresowania młodzież może rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.
Działa Samorząd Uczniowski, koło LOP, drużyna ZHP, Szkolne Koło Caritas, gupa wolontariatu.
Obowiązki dyrektora pełni pani mgr Stanisława Sroka.
Grono nauczycielskie stanowi 17 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami.

 

Powrót do strony glównej